За Проекта arrow Документи
  • Bulgarian
Документи

Историческите документи, свързани с Пражката пролет, в по-голямата си част са от архивите на основните български институции. Само за календарната 1968 те се измерват с хиляди. Достъпът до повечето от тях е свободен.

На страницата на проекта "Пражка пролет, Софийско лято" са публикувани фотокопия на оригиналните документи, придружени от резюме на съдържанието им.

Сред материалите от партийния архив (архивът на БКП вече е законна част от Централния държавен архив, но тук го обособяваме за по-голяма яснота) ще намерите протоколи от заседания на Политбюро и Секретариата на ЦК; предложения и доклади от отделите "Външна политика и международни връзки", "Изкуство и култура" и "Пропаганда и агитация" на ЦК; докладни записки на КДС до ЦК на БКП; протоколи от заседания на ръководствата на радиото и телевизията.

Сред материалите от държавния архив ще намерите постановления и решения на Министерския съвет, предхождани от решения на Политбюро.

Сред материалите от военния архив ще намерите писма и заповеди на министъра, както и бойни донесения, доклади и справки от българските части в Чехословакия.

Сред материалите от медийните архиви ще намерите секретни бюлетини, вътрешни справки и публикувани информации на БТА, Радио Свободна Европа, вестник "Работническо дело" и вестник "Народна армия".

Някои от заглавията на документите са поставени от нас, за да улеснят търсенето. Оригиналното название, под което материалите са архивирани, се появява при отваряне на прозореца.

Документите са датирани според датата, посочена в съответния архив. 
Copyright © 2024 Spotlight LTD. All rights reserved.