За Проекта arrow Документи arrow Военен архив arrow Докладна записка на Добри Джуров до Тодор Живков
  • Bulgarian
Докладна записка на Добри Джуров до Тодор Живков

13 септември 1968
Строго секретно

Докладна записка на Д. Джуров, министър на народната отбрана до Т. Живков, първи секретар на ЦК на БКП и председател на Министерския съвет за съвещанието на министрите на отбраната и началниците на политуправленията на армиите на НРБ, ГДР, ПНР, СССР и УНР, състояло се на 12 септември 1968 г. в Легнице, Полша

Описание:

Съвещанието е водено от Гречко, министър на отбраната на СССР.
Положението в ЧССР продължава да се оценява като сложно.
Войските трябва да останат докато изчезне опасността от загуба на ЧССР.
Няма опасност от въоръжени прояви на части на чехословашката армия.

Въпроси, подлежащи на решаване:

  • Редът и последователността за извеждане на част от войските;
  • Какво количество войски да останат в ЧССР;
  • Тези войски да бъдат съветски или и от съюзническите армии;
  • Да се създаде съюзно командване.

Унгарският министър Ценеги предлага да останат само съветски войски. Това да стане с договор по искане на ЧССР.
Съвещанието стига до следните изводи:

  • В срок от 10-15 дни да се изведат част от войските;
  • В течение на следващите 2 месеца да се изведат останалите войски, като останат само колкото са необходими. За тази цел да се подготви договор с ЧССР;
  • Количеството войски и техният състав да се определи от политическите ръководства на 5-те страни;
  • Войските, които се изтеглят, да останат близо до границите;
  • Гречко да уточни с ген.Дзур, чехословашкия министър, въпроси за осигуряване на съюзни войски в ЧССР.

ДВИА, ф.24, оп.Ха, а.е.22

Пълния текст на документа можете да прочетете тук

 
< Предишна   Следваща >
 
Copyright © 2023 Spotlight LTD. All rights reserved.