За Проекта arrow 1968 в лозунги arrow От САЩ
  • Bulgarian
От Франция

(Лозунги от Париж през май 1968)

Soyez réalistes, demandez l'impossible.
Бъдете реалисти, искайте невъзможното.

On achète ton bonheur. Vole-le.
Купуват ти щастието. Открадни си го.

Lisez moins, vivez plus.
Четете по-малко, живейте повече.

L'ennui est contre-révolutionnaire.
Скуката е контрареволюция.

On ne revendiquera rien, on ne demandera rien. On prendra, on occupera.
Нищо не искаме, нищо не изискваме. Ще си го вземем, ще го окупираме.

Plebiscite : qu'on dise oui qu'on dise non il fait de nous des cons.
Плебисцит: и при "да" и при "не", все сме на колене.

Le patron a besoin de toi, tu n'as pas besoin de lui.
Шефът има нужда от теб, но ти нямаш нужда от него.

Ni Dieu ni maître!
Ни Бог, ни господар!

Il est interdit d'interdire.
Забраняването забранено.

Dans une société qui a aboli toute aventure, la seule aventure qui reste est celle d'abolir la société.
В общество, забранило авантюрите, единствената оцеляла авантюра е забраняването на обществото.

L'émancipation de l'homme sera totale ou ne sera pas.
Еманципацията на човека ще бъде тотална или няма да я бъде въобще.

Je suis venu. J'ai vu. J'ai cru.
Дойдох. Видях. Повярвах.

L'art est mort, ne consommez pas son cadavre.
Изкуството умря, не яжте трупа.

Je participe, Tu participes, Il participe, Nous participons, Vous participez, Ils profitent.
Аз участвам, ти участваш, той участва, ние участваме, вие участвате, те се възползват.

 
< Предишна   Следваща >
 
Copyright © 2024 Spotlight LTD. All rights reserved.