За Проекта arrow Документи arrow Архив на БКП arrow ДКМС и БКП отчитат резултатите от Международния младежки фестивал
  • Bulgarian
ДКМС и БКП отчитат резултатите от Международния младежки фестивал

Септември 1968

Информация за резултатите на IX Световен фестивал

Описание:

Документът е от две части: отчет на ЦК на ДКМС за резултатите от IX Световен фестивал на младежта и студентите и проект за Решение на Политбюро на ЦК на БКП относно фестивала.

  • ДКМС отчита, че фестивалът е бил преди всичко политическа проява, по време на който българската делегати "аргументирано защитаваха и доказваха правотата на марксистко-ленинските идеи".
  • В доклада се казва, че редица западни делегации са използвали фестивала като трибуна "за активна пропаганда на буржоазните идеи"; Освен това "по време на фестивала с идеологическа диверсия се занимаваха и многобройните буржоазни журналисти"; имало е и "леви екстремисти".
  • Специално внимание на поведението на чехословашката делегация, чиито ръководители "не криеха, че тяхната основна цел е да използват фестивала, за да популяризират политиката на новото чехословашко ръководство"; отделено е внимание и на румънската и югославските делегации.
  • Политбюро дава висока оценка на фестивала. Политбюро нарежда на Министерството на финансите да предостави на ЦК на ДКМС и на Министерството на просветата "допълнителни средства за дългосрочно командироване на работници за проучване на идейните явления сред младежта на капиталистическите страни и в страните от третия свят".

ЦДА, ф.1Б, оп.35, а.е.381

Пълния текст на документа можете да прочетете тук

 
< Предишна   Следваща >
 
Copyright © 2024 Spotlight LTD. All rights reserved.