За Проекта arrow Документи arrow Архив на БКП arrow Тодор Живков: "Ако се наложи, ние ще действаме с нашите армии"
 • Bulgarian
Тодор Живков: "Ако се наложи, ние ще действаме с нашите армии"

29 март 1968

Пленум на ЦК на БКП

Описание:

 • Станко Тодоров докладва на ЦК на БКП за резултатите от срещата на ръководителите на комунистическите партии от България, Полша, ГДР, СССР, Унгария и ЧССР в Дрезден на 23 март 1968. Участниците в срещата са изразили "загриженост" за ситуацията в ЧССР "не с намерение да се намесват във вътрешните работи на ЧКП и ЧССР, а защото тази опасност, която грози братска Чехословакия, е не само въпрос на Чехословашката комунистическа партия... това е въпрос, който засяга всички комунистически страни".
 • Станко Тодоров: "Всичко това в Чехословакия става под лозунга за демократизация и либерализация. Но във всички нас възниква въпросът: нима социализмът не е демокрация?"
 • "В Чехословакия, както преди това през 1956 година в Унгария и Полша, враговете работят под маската за защита на свободата, демокрацията и културата".
 • Участниците в срещата в Дрезден са заявили на чехословашката делегация, че "ако те не направят необходимото за овладяване на положението и за смазване на контрареволюционните прояви, ...то тук присъстващите братски партии не могат да останат безучастни".

Станко Тодоров цитира изказвания на представителите на чехословашката делегация, които са заявили, че в ЧССР няма контрареволюция. Същевременно те говорят за влошената икономическа ситуация в Чехословакия от последните няколко години. Черник, зам.-председател на МС на ЧССР и член на ПБ казва: "Петилетката се провали, отидохме назад. А обявихме, че вече ще живеем при комунизма. Другарю Брежнев, трябва да се замислим защо Чехословакия попадна в това положение."

Изводите за България, според Станко Тодоров:

 1. Линията на Априлския пленум е правилна.
 2. Интелигенцията "стои на здрави идейни позиции, тя е обединена около нашата партия и социалистическия строй".
 3. Трябва да се подобри работата на пропагандата.

Тодоров информира и за решенията на Политбюро, взети във връзка със срещата в Дрезден.

 1. Да се наблюдава ситуацията в ЧССР "по линия на Министерството на външните работи, БТА и други държавни и партийни канали".
 2. ЦК на БКП да вземе "мерки за правилното осветляване на нашата общественост" за събитията в Чехословакия. "Засега да се избягва публикуването на полемични статии без специално съгласие на ЦК".
 3. Външно министерство да обърне специално внимание на дейността на Чехословашкото посолство в София
 4. Да се подобри работата с интелигенцията, младежта и студентите
 5. "Да се проведе специален инструктаж с главните редактори на вестниците, радиото и телевизията по събитията в Чехословашката социалистическа република".

След почивката на пленума.

 • Раденко Видински подкрепя позицията от Дрезден "че ако Чехословакия не съумее да се справи с контрареволюцията, то ние сме длъжни да се намесим и да я спрем".
 • Венелин Коцев: "Контрареволюцията започва своето настъпление от средите на интелигенцията". В България "от всички сектори на изкуството най-лоша е политическата атмосфера в кинематографията." Коцев информира за учредения в СУ дискусионен клуб на студентите-физици. Те заявили "че трябва да пуснат спрените български филми". "Невъздържани, арогантни и ругателски изказвания са направили и Васил Цонев, Тодор Андрейков, Александър Александров и други кинодейци".
 • Делчо Чолаков. "Властта в Чехословакия е изпусната". Остро изказване срещу Чаушеску и Румъния. Чолаков казва: "Трансилвания е унгарска, а Добруджа е българска. Трябва да се помисли! Не искам нищо да кажа, но...!"
 • Тодор Живков: "Дано не се отиде до крайност, но вие разбирате, че ако се наложи, ние ще действаме с нашите армии" в Чехословакия. Дубчек няма "нито опита, нито интелекта, нито воля да поведе партията". "Ние заявихме категорично пред др. Бержнев и др. Косигин, че трябва да бъдем готови да действаме с нашите армии". "Няма нужда да прилагаме сталинските методи от миналото, но ние трябва да приложим такива методи, че да внесем ред и в Чехословакия, и в Румъния, а след това да внесем ред и в Югославия".

ЦДА, ф.1Б, оп.58, а.е.3

Поради големината на документа представяме стенограмата в три части:

Част I

Част II

Част III

 
< Предишна   Следваща >
 
Copyright © 2024 Spotlight LTD. All rights reserved.