За Проекта arrow Документи arrow Архив на БКП arrow Живков: "В ЧССР трябва да се възстанови диктатурата на пролетариата като висша форма на демокрация"
 • Bulgarian
Живков: "В ЧССР трябва да се възстанови диктатурата на пролетариата като висша форма на демокрация"

25 юли 1968

Пленум на ЦК на БКП

Описание:

Станко Тодоров докладва за резултатите от срещата на пет комунистически партии във Варшава, проведена на 14 и 15 юли. ЧССР е отхвърлила поканата за участие.

Обобщението на Тодоров за изказването на Гомулка:

Какво става в Чехословакия?

 • "В Чехословакия се осъществява мирен преход от социалистическа държава към република от буржоазен тип."
 • "В Чехословакия се развива процес на отдалечаване на Комунистическата партия от принципите на марксизма-ленинизма и на нейното превръщане в социалдемократическа партия".
 • "Новото явление е процесът на мирно преминаване от социализъм към неокапитализъм".
 • "Опасността е, че цялата икономика на Чехословакия ще се обвърже с капитализма".

"Какви са фактите, които показват, че ЧКП се превръща в социалдемократическа партия?"

 • "Преди всичко това е отношението им към въпроса за свободата на печата"..."Първата им крачка след идването им на власт беше да се даде пълна “свобода на печата".
 • ЧКП предвижда нов Устав на партията. "С този устав ще се гарантира свобода на фракциите". Това е "ликвидиране на демократическия централизъм".
 • Гомулка допуска, че ЧКП ще разреши появата на опозиционни партии.

Обобщението на Тодоров за изказването на Янош Кадар:

 • "Ние казваме, че в техния ЦК има надмощие на онези сили, които ние наричаме равизионистични, а събитията отиват към политическа система, подобна на югославската. Това е друга фаза – опасност от реставрация на капитализма".
 • "Главният въпрос е как и кого да подкрепяме [в Чехословакия]"
 • "В хода на събитията борбата е неизбежна. Неизбежно е стълкновението на антисоциалистическите сили със силите, които се противопоставят на антисоциалистическите и ревизионистическите стремежи."

Обобщението на Тодоров за изказването на Тодор Живков:

 • "Диктатурата на пролетариата в Чехословакия е срината."
 • "Чехословашката комунистическа партия не е вече в състояние да осъществява своята ръководна и направляваща роля в страната."..."Здравите сили в ЧКП са подложени на терор и издевателства, на гаври и гонения."
 • "Силите на контрареволюцията от ден на ден нарастват".
 • "В Чехословакия трябва да се създаде революционно-работническо-селско правителство, което да възстанови диктатурата на пролетариата като висша форма на демокрацията".

Обобщението на Тодоров за изказването на Брежнев:

 • "Чехословакия стои на опасния път – откъсване от социалистическия лагер. Ние трябва да вземем всякакви мерки срещу това".
 • "Ние не един път призовавахме чехословашките другари да направят извода, че трябва да се действа целенасочено и решително срещу отявлената реакция. Ако те нямат сили, другите социалистически страни са готови да им помогнат".
 • "Братските страни трябва да бъдат готови да се притекат на помощ, ако чехословашките другари се обърнат към нас за помощ".
 • "Нашата партия, съветското правителство и народът на Съветския съюз са готови да изпълнят своя дълг и да окажат помощ на братския чехословашки народ".

В края на пленума прието "Заявление на пленума на ЦК на БКП във връзка със срещата във Варшава на делегации на комунистически и работнически партии на социалистическите страни".

ЦДА, ф.1Б, оп.58, а.е.8

Поради големината на документа представяме стенограмата в четири части:

Част I

Част II

Част III

Част IV

 
< Предишна   Следваща >
 
Copyright © 2024 Spotlight LTD. All rights reserved.